بیوگرافیحوزه‌ی پزشکیحوزه‌ی سلامت و زیبایی

دکتر مینا صفرزاده؛ متخصص دندان پزشکی

دکتر مینا صفرزاده متخصص دندان پزشکی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 148704 فعالیت می کند. دکتر صفرزاده اکنون در محدوده شهر مشهد فعالیت می کند و خدمات تخصصی…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکیحوزه‌ی سلامت و زیبایی

دکتر زهرا زندیه؛ متخصص دندان پزشکی

دکتر زهرا زندیه متخصص دندان پزشکی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 119940 فعالیت می کند. دکتر زندیه اکنون در محدوده شهر تهران فعالیت می کند و خدمات تخصصی به…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکیحوزه‌ی سلامت و زیبایی

دکتر لیلا مقدم؛ متخصص دندان پزشکی

دکتر لیلا مقدم متخصص پروتز های دندانی و ایمپلنت اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 113137 فعالیت می کند. دکتر مقدم اکنون در محدوده شهر تهران فعالیت می کند و…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکیحوزه‌ی سلامت و زیبایی

دکتر روشنک غفاری؛ متخصص دندانپزشکی

دکتر روشنک غفاری متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون عضو انجمن آكادمی دندانپزشكی زیبایی آمریكا می باشد. دکتر غفاری اکنون در محدوده شهر تهران…
Read more