بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر مژگان آزادخواه؛ جراح و دندانپزشک

دکتر مژگان آزادخواه یکی از موفق ترین متخصصان دندانپزشک ایران در طول سال های اخیر می باشد. او استعداد و توانایی زیادی در سنین نوجوانی داشت. به همین خاطر تصمیم گرفت تا نهایت تلاشش را برای قبولی در رشته دندانپزشکی بکند. او…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکیحوزه‌ی سلامت و زیبایی

دکتر آناهیت افراسیابی؛ متخصص دندان پزشکی

دکتر آناهیت افراسیابی متخصص دندان پزشکی زیبایی و ترمیمی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 138296 فعالیت می کند. دکتر افراسیابی اکنون در محدوده شهر تهران…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکیحوزه‌ی سلامت و زیبایی

دکتر فهیمه شفیعی؛ متخصص دندان پزشکی

دکتر فهیمه شفیعی متخصص دندان پزشکی زیبایی و ترمیمی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 151366 فعالیت می کند. دکتر شفیعی اکنون در محدوده شهر یزد فعالیت می کند و…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکیحوزه‌ی سلامت و زیبایی

دکتر نغمه قاسمی؛ متخصص دندان پزشکی

دکتر نغمه قاسمی متخصص دندان پزشکی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 166857 فعالیت می کند. دکتر قاسمی اکنون در محدوده شهر اهواز فعالیت می کند و خدمات تخصصی…
Read more