بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر شهرام پایدار؛ متخصص جراحی عمومی

دکتر شهرام پایدار متخصص جراحی عمومی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 81757 فعالیت می کند. دکتر پایدار اکنون در محدوده شهر شیراز به خدمت رسانی مشغول است و…
Read more