بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر پریسا ابراهیمی؛ کارشناس تغذیه

دکتر پریسا ابراهیمی متخصص تغذیه و رژیم درمانی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان ایرانی فعال در عرصه تغذیه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 6590 فعالیت می کند. ایشان این روزها در محدوده شهر فردیس کرج فعالیت می کند و خدمات…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر فاطمه رحیمی؛ متخصص رژیم درمانی

دکتر فاطمه رحیمی سکاک متخصص تغذیه و رژیم درمانی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 6999ت فعالیت می کند. دکتر رحیمی سکاک اکنون در محدوده استان البرز به ارائه…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکیحوزه‌ی سلامت و زیبایی

دکتر رضا اطمینانی؛ متخصص تغذیه

دکتر رضا اطمینانی متخصص تغذیه و رژیم درمانی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او در سال 1395 به عنوان پزشک نمونه سازمان بیمه نیروهای مسلح انتخاب شد. ایشان اکنون در محدوده استان اصفهان به…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکیحوزه‌ی سلامت و زیبایی

محمد تقی انوشه؛ متخصص تغذیه

محمدتقی انوشه متخصص تغذیه و رژیم درمانی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او عضو آکادمی متخصصان تغذیه و رژیم درمانی آمریکا می باشد. دکتر انوشه اکنون در محدوده تهران فعالیت می کند و…
Read more