بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر فرشاد ابوالقاسم زاده؛ متخصص ارتوپدی

دکتر فرشاد ابوالقاسم زاده متخصص ارتوپدی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان ایرانی فعال در این عرصه می باشد که اکنون با شماره نظام پزشکی 97933 فعالیت می کند. دکتر ابوالقاسم زاده این روزها در محدوده شهر تبریز فعالیت می کند و هر…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر علی معظمی پور؛ متخصص ارتوپدی

دکتر علی معظمی پور متخصص ارتوپدی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان ایرانی فعال در این عرصه می باشد که اکنون با شماره نظام پزشکی 141309 فعالیت می کند. او این روزها در محدوده شهر قم فعالیت می کند. هر روز مراجعان زیادی به مطب شخصی…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر احسان بهبودی؛ متخصص ارتوپدی

دکتر احسان بهبودی متخصص ارتوپدی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان ایرانی فعال در این عرصه می باشد که اکنون با شماره نظام پزشکی 115012 فعالیت می کند. او این روزها در محدوده شهر ارومیه فعالیت می کند. هر روز مراجعان زیادی به مطب…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر رضا بهادر؛ متخصص ارتوپدی

دکتر رضا بهادر متخصص ارتوپدی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان ایرانی فعال در این عرصه می باشد. او دارای فلوشیپ تکمیلی هیپ و زانو از دانشگاه های اتریش و سوئیس است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 116220 فعالیت می کند. دکتر بهادر…
Read more