بیوگرافیحوزه‌ی مجریگریحوزه‌ی مدلینگ

واندا نارا؛ همسر مائورو ایکاردی

در سال های گذشته یکی از دلایلی که سبب بیشتر دیده شدن بازیکن های فوتبال شده است حضور همسران آنها در فضای مجازی بوده است. برخی از آنها حواشی زیادی را آفریده اند و همین موضوع باعث شناخته شدن آنها در سطح جهان شده است. واندا نارا…
Read more