بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر مانی مهدوی؛ متخصص ارتوپدی

دکتر سید مانی مهدوی فوق تخصص جراحی ستون فقرات اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه می باشد. او اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران است. دکتر مهدوی اکنون در محدوده شهر تهران به ارائه…
Read more