بیوگرافیحوزه‌ی سیاست

قاسم سلیمانی؛ فرمانده ی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

قاسم سلیمانی فرمانده‌ی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. او پس از پیروزی انقلاب در سال 1357 به عضویت مجموعه‌ی سپاه افتخاری درآمد و پس از مدتی به ریاست پادگان قدس سپاه در کرمان منصوب شد. قایم سلیمانی در بیشتر…
Read more