بیوگرافیحوزه‌ی سبک زندگیحوزه‌ی مدلینگ

مهسا جانی؛ اینفلوئنسر ایرانی

مهسا جانی، اینفلوئنسر فضای مجازی است که به عنوان فود بلاگر، استایل بلاگر و فشن بلاگر نیز فعالیت می‌کند. او همچنین در اینستاگرام خود به آموزش زبان انگلیسی با لهجه‌ی آمریکایی می‌پردازد. ناممهسا جانیملیتایرانیمحل…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی مدلینگ

روژین؛ مدل ایرانی

روژین مدل و فشن بلاگر 22 ساله‌ی ایرانی است که از طریق فعالیت در اینستاگرام و همکاری با سام یاری به چهره‌ی شناخته شده‌ی در حرفه‌ی مدلینگ تبدیل شده‌است. او با یکی از دوستان خود به نام سارا کمالی در شهر رشت مزونی به نام…
Read more