بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر فرهاد صبری؛ متخصص طب سوزنی

دکتر فرهاد صبری متخصص طب سوزنی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او عضو هییت مدیره انجمن علمی طب سوزنی کشور می باشد. دکتر صبری اکنون در محدوده شهر تهران به ارائه خدمات تخصصی مشغول است و…
Read more