بیوگرافیحوزه‌ی مدلینگ

نادين علي نايف عبدالعزيز؛ مدل عرب

نادین عبدالعزیز مدل لبنانی است که در سال 2012 میلادی نماینده ی لبنان در Miss Tourism World، در سال 2013 میلادی بانوی شایسته لبنان و در سال 2015 میلادی به عنوان معروف‌ ترین سلبرتی عرب معرفی شد. همچنین مجله ی ووگ ایتالیا در سال 2016 میلادی…
Read more