بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر فاطمه نعمت اللهی؛ متخصص زنان و زایمان

دکتر فاطمه نعمت اللهی متخصص زنان و زایمان اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او دارای گواهینامه سونوگرافی زنان است و عضو آکادمی جراحان آمریکا می باشد. برای آشنایی با رزومه علمی و خدمات…
Read more