بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر فاطمه محرابی؛ متخصص زنان

دکتر فاطمه محرابی جراح و متخصص زنان و زایمان اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان ایرانی فعال در این عرصه است. او عضو انجمن متخصصین زنان، مامایی و نازائی ایران می باشد. دکتر محرابی اکنون در محدوده شهر تهران فعالیت می کند و…
Read more