بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر فاطمه طاهریان؛ متخصص مغز و اعصاب

دکتر فاطمه طاهریان متخصص مغز و اعصاب اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او سابقه فعالیت در بیمارستان های رسول اکرم، فیروزگر، شریعتی و امام خمینی را در کارنامه خود دارد. دکتر طاهریان…
Read more