بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر غلامرضا نادری؛ متخصص ارتوپدی

دکتر غلامرضا نادری متخصص ارتوپدی در ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او فلوشیپ جراحی مچ پا و پا دارد و اکنون در بیمارستان های تریتا و مهراد فعالیت می کند. دکتر نادری اکنون در محدوده استان…
Read more