بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر غزاله ربیع؛ روان پزشک ایرانی

دکتر غزاله ربیع یکی از بهترین مشاوران و روان پزشکان ایرانی در شهر کرج است. او بورد تخصصی اعصاب و روان از دانشگاه تهران دارد و عضو هیئت علمی دانشگاه است. دکتر ربیع در کرج فعالیت می کند و به عنوان روان پزشک کشغول فعالیت است.
Read more