بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر مسعود فرج زاده؛ جراح چشم

دکتر مسعود فرج زاده یکی از بهترین پزشکان و جراحان چشم در ایران است و اکنون به ارائه خدمات تخصصی مختلف در زمینه بیماری های چشمی می پردازد. برای آشنایی با رزومه علمی و خدمات تخصصی دکتر مسعود فرج زاده با مجله شانس همراه…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر مصطفی مافی؛ جراج و متخصص چشم

دکتر مصطفی مافی جراح و متخصص چشم از دانشگاه علوم پزشکی تهران است. او دارای مدال برنز المپیاد شیمی کشور و عضو بنیاد ملی نخبگان ایران است. برای آشنایی بیشتر با رزومه علمی و خدمات تخصصی دکتر مصطفی مافی، با مجله شانس همراه…
Read more