بیوگرافیحوزه‌ی سرگرمی

علی کوچولو؛ لات مجازی

علی کوچولو یکی از شاخ ها و لات های مجازی است که به خاطر ظاهر خشن و اندام بزرگش مورد توجه قرار گرفته است. او در عین ظاهر خشن و اندام درشتش، قلب بسیار مهربان و روح لطیفی دارد و به خاطر همین افراد زیادی هستند که او را دوست دارند…
Read more