بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر علی کربلایی؛ روانپزشک معروف ایرانی

بیوگرافی دکتر علی کربلائی متخصص اعصاب و روان (روانپزشک) میباشد. دکتر علی کربلایی دارای بورد تخصصی اعصاب و روان (روانپزشکی) از دانشگاه شهید بهشتی تهران است. ایشان خود را در مورد درمان‌های روانپزشکی که در کشورهای پیشرفته…
Read more