بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر علی پرند؛ جراح زیبایی

دکتر علی پرند یکی از برترین پزشک های ایران در زمینه جراحی زیبایی و پلاستیک است. ایشان فوق تخصص جراحی پلاستیک از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دارد. برای آشنایی با رزومه علمی و خدمات تخصصی دکتر گشاده رو با مجله شانس همراه…
Read more