بیوگرافیحوزه‌ی ورزش

ماهان بغدادی؛ بازیکن فوتبال ایرانی-سوئدی

ماهان بغدادی بازیکن فوتبال ایرانی- سوئدی است که برای تیم ستاد شهدا آجا در لیگ تهران بازی کرده و در سال ۲۰۱۴ توسط علی دوستی‌مهر به تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال ایران دعوت شده است و سابقه‌ی بازی در این تیم را دارد. او علاقه…
Read more