بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر علی اصغر خدادوست؛ چشم پزشک ایرانی

پروفسور علی اصغر خدادوست متخصص چشم پزشکی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. ایشان اکنون عضو آكادمي چشم پزشكي و شوراي پيوند اعضا آمريكا می باشد. دکتر خدادوست اکنون در محدوده شهر شیراز…
Read more