بیوگرافیحوزه‌ی پزشکیحوزه‌ی سلامت و زیبایی

دکتر علی اخوان؛ متخصص جراحی عمومی

دکتر علی اخوان متخصص جراحی عمومی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 131123 فعالیت می کند. دکتر اخوان اکنون در محدوده شهر اصفهان به خدمت رسانی مشغول است و…
Read more