بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر علیرضا میرزاصادقی؛ متخصص ارتوپدی

دکتر علیرضا میرزاصادقی متخصص جراحی استخوان و مفاصل اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او تا کنون مقالات زیادی در سمینار های مختلف ارتوپدی جهان چاپ کرده است. دکتر میرزاصادقی اکنون در…
Read more