بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر علیرضا طبیب؛ متخصص مغز و اعصاب

دکتر علیرضا طبیب یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی در حوزه مغز و اعصاب است. او اکنون به عنوان هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران مشغول فعالیت است. برای آشنایی با رزومه علمی و خدمات تخصصی دکتر علیرضا طبیب با مجله شانس…
Read more