بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر علیرضا شیری؛ روان پزشک ایرانی

بیوگرافی دکتر علیرضا شیری در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۵۳ در منطقه حسن آباد تهران به دنیا آمد. او فرزند عبدالحمید شیری وکیل برجسته امور تجاری و ورشکستگی و پروین اعلمانی کارشناس ارشد ادبیات انگلیسی – رابط اسبق پارلمانی دولت و…
Read more