بیوگرافیحوزه‌ی ورزش

علیرضا جهانبخش؛ بازیکن تیم ملی ایران

فوتبال ایران طی چند سال گذشته رشد قابل توجهی در عرصه های بین المللی کرده است. از همین رو بازیکنان با استعداد زیادی را در دهه های اخیر در ترکیب خود دیده است. علیرضا جهانبخش نمونه بارزی از استعدادهای ناب ایران می باشد و در…
Read more