بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر علیرضا جباری؛ روان پزشک ایرانی

دکتر علیرضا جباری متخصص اعصاب و روان و روان درمانگر اهل ایران است. او یکی از بهترین روان پزشکان ایران است و اکنون در محدوده شمال شهر تهران فعالیت می کند. او گواهینامه تخصصی اعصاب و روان و گواهینامه هیپنوتیزم تراپی از انجمن…
Read more