بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر عسگری رضا نژاد؛ متخصص چشم

دکتر عسگری رضا نژاد متخصص و جراح چشم اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او دارای بورد تخصصی چشم پزشکی می باشد و عضو هيئت علمي دانشگاه  است. ایشان اکنون در محدوده شهر تهران فعالیت می کند و…
Read more