بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

مسعود صابری؛ پزشک، جراح مغز و اعصاب، نویسنده و خواننده

دکتر مسعود صابری پزشک، جراح مغز و اعصاب، نویسنده و خواننده است. او از دوران نوجوانی در میان هنرمندان بزرگ شده و از کودکی موسیقی را نزد پدر بزرگ مادری‌ اش یاد گرفته است. دکتر مسعود صابری برای نخستین بار با حضور در شبکه پنج…
Read more