بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر عبدالله امیرفرهنگی؛ متخصص قلب و عروق

دکتر عبدالله امیرفرهنگی متخصص قلب و عروق اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او عضو هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد. دکتر فرهنگی اکنون در محدوده شهر تهران به…
Read more