بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر عالیا بهرام نژاد؛ متخصص قلب و عروق

دکتر عالیا بهرام نژاد متخصص قلب و عروق اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او عضو انجمن متخصصین قلب ایران می باشد. ایشان اکنون در محدوده شهر تهران به ارائه خدمات تخصصی مشغول است و توانسته…
Read more