بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر عاطفه کمالو؛ روانپزشک ایرانی

دکتر عاطفه کمالو متخصص اعصاب و روان اهل ایران و یکی از بهترین متخصصان و روانپزشکان ایرانی فعال در این عرصه است. ایشان اکنون عضو انجمن علمی روانپزشکان ایران می باشد. دکتر کمالو اکنون در محدوده شهر تهران فعالیت می کند و…
Read more