بیوگرافیحوزه‌ی موسیقیحوزه‌ی نویسندگی

مهدی نیکبخت؛ شاعر و نوازنده‌ی دف ایرانی

مهدی نیکبخت با نام هنری “بی تو” شاعر، نویسنده، نوازنده دف و عارف اصفهانی بود. او به دلیل آوازخوانی هنگام جاری شدن آب در زاینده رود به شهرت رسیده است. مهدی نیکبخت در تاریخ ۹۹/۳/۱۸ ساعت ۲ و ۵۰ دقیقه بامداد بر اثر اصابت…
Read more