بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر عارف فاتحی؛ متخصص قلب و عروق

دکتر عارف فاتحی متخصص قلب و عروق اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 111637 فعالیت می کند. دکتر فاتحی اکنون در محدوده شهر تهران به ارائه خدمات تخصصی مشغول است و…
Read more