بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر طیبه عباسیون؛ متخصص مغز و اعصاب

دکتر طیبه عباسیون متخصص مغز و اعصاب اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او عضو انجمن متخصصين مغز و اعصاب اروپا و عضو كميته علمي انجمن ام اس می باشد. دکتر عباسیون اکنون در محدوده شهر تهران…
Read more