بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دكتر سارا محسن الحسينى؛ متخصص طب فیزیکی

دكتر سارا سادات محسن الحسينى متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 145742 فعالیت می کند. دکتر محسن الحسینی اکنون در محدوده شهر تهران…
Read more