بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر علی اعتمادی؛ متخصص طب سوزنی

دکتر علی اعتمادی متخصص طب سوزنی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون 15 سال سابقه فعالیت تخصصی در زمینه طب سوزنی را در کارنامه علمی خود دارد. دکتر اعتمادی اکنون در محدوده شهر…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر امیر فيروزجائی؛ متخصص طب سوزنی

دکتر امیر فيروزجائی متخصص طب سوزنی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او استادیار محقق در دانشگاه علوم پزشکی نانجینگ چین می باشد. دکتر فیروزجائی اکنون در محدوده شهر تهران به ارائه…
Read more