بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر مرتضی ترابی ؛ متخصص طب سوزنی

دکتر مرتضی ترابی متخصص طب سوزنی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او دارای گواهینامه آموزش طب چینی از دفتر آموزش‌های آزاد دانشگاه تهران می باشد. دکتر ترابی اکنون در محدوده شهر تهران…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر کتایون عمانیان؛ متخصص طب سوزنی

دکتر کتایون عمانیان متخصص طب سوزنی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او عضو آکادمی سوجوک مسکو می باشد. دکتر عمانیان اکنون در محدوده شهر تهران به ارائه خدمات تخصصی مشغول است و توانسته…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر محمد برجیس؛ متخصص طب سوزنی

دکتر محمد برجیس متخصص طب سوزنی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او دارای دکترای حرفه ای پزشکی طب سوزنی از چین می باشد. دکتر برجیس اکنون در محدوده شهر اصفهان به ارائه خدمات تخصصی مشغول…
Read more