بیوگرافیحوزه‌ی پزشکیحوزه‌ی سلامت و زیبایی

دکتر طاهره معصوم؛ دندان پزشک

دکتر طاهره معصوم دندان پزشک ایرانی است که در حوزه اطفال فعالیت می کند. ایشان فلوشیپ فوق تخصصی دندانپزشکی بیمارستانی دارد و خدمات دندان پزشکی کودکان را ازائه می دهد. دکتر معصوم اکنون در محدوده شهر تهران فعالیت می کند و…
Read more