بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر طاهره فروغی فر؛ متخصص زنان

دکتر طاهره فروغی فر متخصص زنان و زایمان اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 76279 فعالیت می کند. او در مطب شخصی خود در حال ارائه خدمات تخصصی به بانوان کشور است و…
Read more