بیوگرافیحوزه‌ی پزشکیحوزه‌ی سلامت و زیبایی

دکتر طاهره شاکری اصیل؛ متخصص دندان پزشکی

دکتر طاهره شاکری اصیل متخصص دندان پزشکی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون عضو انجمن دندانپزشکان ترمیمی می باشد. دکتر شاکری اصیل اکنون در محدوده شهر تهران فعالیت می کند و خدمات…
Read more