آموزش

فرم‌های اصلی صورت

فرم صورت به 6 دسته‌ی کلی تقسیم می شود: گرد (round): در فرم صورت گرد اندازه ی طول و عرض صورت تقریبا یکسان است و گونه ها نقش مهمی در شکل دادن به صورت ایفا می کنند و سن کمتر از سن واقعی به نظر می رسد. بیضی (oval): فرم صورت بیضی یکی از…
Read more