بیوگرافیحوزه‌ی پزشکیحوزه‌ی سلامت و زیبایی

دکتر صفورا امامی؛ متخصص دندان پزشکی

دکتر صفورا امامی متخصص دندان پزشکی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 110030 فعالیت می کند. دکتر امامی اکنون در محدوده شهر تهران فعالیت می کند و خدمات تخصصی به…
Read more