بیوگرافیحوزه‌ی مجریگری

صبا راد؛ مجری ایرانی

صبا راد مجری سابق سینما و تلویزیون اهل ایران است. او با اجرای برنامه «به خانه بر میگردیم» توانست استعداد های خود را به همه ثابت کند و مشهور شود. صبا پس از مدتی و در سال 1398 از تلویزیون ایران کناره گیری کرد و برای ادامه زندگی…
Read more