بیوگرافیحوزه‌‌ی مذهب

سعید طوسی؛ قاری قرآن

محمد گندم‌نژاد طوسی معروف به حاج سعید طوسی قاری قرآن، کارشناس شورای عالی قرآن، آموزگار کلاس‌های قرآن با تمرکز بر آموزش نوجوانان و عضو گروه ملی تواشیح پیامبر اعظم است و یکی از موذن‌های مصوب صدا و سیمای جمهوری اسلامی…
Read more