بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر شیرین جوان گروه؛ متخصص قلب

دکتر شیرین جوان گروه متخصص قلب و عروق اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان ایرانی فعال در این عرصه است. طراح سوالات پره اينترنی و پست اينترنی از طرف وزارت بهداشت و آموزش پزشكی كشور است. دکتر جوان گروه سابقه آموزش دانشجويان…
Read more