بیوگرافیحوزه‌ی سرگرمینویسندگی

شیث نگهدار؛ نویسنده و طنز پرداز جوان

محمد سجاد نگهدار که با نام هنری شیث نگهدار شناخته می شود، نویسنده و طنز پرداز اهل ایران است. او تا کنون چندین جایزه استانی داستان کوتاه را زا آن خود نموده است. در ادامه مطلب بیوگرافی، زندگی شخصی و ناگفته های شیث نگهدار را…
Read more