بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر شهین یاراحمدی؛ متخصص غدد

دکتر شهین یاراحمدی متخصص غدد و متابولیسم اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی ۲۸۲۴۹ فعالیت می کند و خدمات تخصصی ارائه می دهد. دکتر یار احمدی اکنون در محدوده…
Read more