بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر شهناز پوربرفه ای؛ متخصص زنان

دکتر شهناز پوربرفه ای متخصص زنان و زایمان اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او عضو انجمن ناباروری ایران می باشد. دکتر پوربرفه ای اکنون در محدوده استان فارس و شهرستان شیراز فعالیت می…
Read more