بیوگرافیحوزه‌ی موسیقی

غزال آخوندزاده؛ نوازنده پیانو

غزال آخوندزاده، نوازنده‌ی پیانو ایرانی، فارغ التحصیل هنرستان موسیقی و دانشجوی موسیقی در دانشگاه هنر و معماری است. او مدرس پیانو و موسس آکادمی پیانو غزال می‌باشد. غزال آخوندزاده همچنین عضو انجمن فرهنگی ایران_اتریش…
Read more