بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر شهریار جنانی؛ دندان پزشک ایرانی

دکتر شهریار جنانی دندان پزشک و جراح لثه و دندان و یکی ار بهترین پزشکان ایرانی فعال در این عرصه است. او مدرک خود را از دانشگاه شهید بهشتی تهران دریافت کرده است. دکتر جنانی اکنون در چند کلینیک دندان پزشکی معتبر مشغول فعالیت و…
Read more